Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami instrukcja

Pobierz

Zgodnie z nim, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach sporządza i przedstawia: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.. Kliknij w "Opcje", potem w "wybierz": 6.. Na innych przeglądarkach jest to samo.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. opakowañ i gospodarowania odpadami Wyszukiwanie sprawozdañ Lista sprawozdaó + Nowe sprawozdanie Liczba wszystkich sprawozdañ: O skiadafica podmiotu sprawozdania Okres sprawozdawczyW ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca 2020 r. udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. Zgodnie z art. 75 ust.. zm.)(zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z .Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi..

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

75.1.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dziaŁ xiinformacja o wytworzonych odpadachObowiązek składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami określony został w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Po zalogowaniu należy wybrać PODMIOT i przejść do modułu "Sprawozdawczość" -> "Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami" Następnie proszę kliknąć przy sprawozdaniu w przycisk OPCJE i wybrać USUŃ.. Udało się.1.. prowadzący działalność .Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.31 października 2020 roku mija termin złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019..

Kliknij w "+Nowe sprawozdanie".

Jak wypełnić ten obowiązek?. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowe sprawozdanie (PDF 2.15 MB) Dział I (PDF 1.4 MB) Dział II (PDF 1.78 MB)4) Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy, z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020r.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Oto instrukcja ZOIA.Sprawozdawczošt o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach n Sprewozdawczošá Sprawczdawczošžo w,Jtwarzanych od*dach i o adpact-ami i o gospodarowaniu odpadami Okres sprawozdawczy * 2019 ROK Adresat * Urzqd Marsza\kowski Województwa ÉlèskiegoRocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:Aplikacja do składania sprawozdań za 2019 rok w elektronicznej bazie danych o odpadach działa - tak uważają przedstawiciele przedsiębiorców z zespołu roboczego do spraw recyklingu i gospodarki odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.Tyle, że wymaga dużego nakładu pracy, bo w uruchomionej w tym roku bazie nie ma danych za 2019 rok.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składane przez następujące podmioty: Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadówUproszczona instrukcja składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dedykowana dla - wytwórcy odpadów obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego (m.in. lekarze, dentyści, mechanicy, farmaceuci, szkoły, biura)w terminie do 11 września 2020 r. - podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarkę przedkładają sprawozdanie marszałkowi województwa; w terminie do 31 października 2020 r. - posiadacze odpadów przedkładają roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami marszałkowi województwa.Kolejnym krokiem jest wybranie adresu miejsca , gdzie wytwarzane są odpady..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn.

1 2 1 2 3Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO.. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady oraz prowadzący ich przetwarzanie .Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania .Ścieżka dostępu (po prawej o góry) wygląda tak: Sprawozdawczość / Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Dopiero jak kliknę W Dziale I na Opcje -> +Dodaj wtedy pokazuje mi MPD.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - BDO Instrukcja składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - Dział XII Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wersja dokumentu: 1.0GOSPODAROWANIU ODPADAMI SPRAWOZDAWCZOSC O WYTWARZANYCH ODPADACH 1 0 GOSPODAROWANIU ODPADAMI SprawozdawczoSt z realizacji zadañ z zakresu z i Odpadami produtków..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn.

Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO: Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania.Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: a) zbierania odpadów, b) przetwarzania odpadów .Informujemy, że sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składane mogą być tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy BDO (bdo.mos.gov.pl), a termin składania sprawozdań został przesunięty na 31 października 2020r.Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie.Należy zalogować się do rejestru BDO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt