Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek

Pobierz

0-1 Korzystanie z informacji Zdający otrzymuje 1 punkt za opisanie zmian, jakie zaobserwowano w probówkach I, II i IV podczas pierwszego etapu doświadczenia.. Zapisz obserwacje oraz wyciągnij na ich podstawie wniosek na temat właściwości stężonego roztworu wodorotlenku sodu (ługu sodowego).. Napisz równania reakcji chemicznych jakie zaszły … julia93331 julia93331Na podstawie schematu doświadczenia ustal, w której zlewce zaszły zmiany.. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.substancje znajdujące się na szkiełkach nanieś otrzymany w probówce stężony roztwór wodorotlenku sodu.. Obserwacje:Uzupełnij obserwacje i sformułuj wnioski na podstawie opisu doświadczeń chemicznych.. Podręcznik zakres rozszerzony.Zapisz obserwacje i sformułuj wspólny wniosek.. Załóżmy, że celem .Uzupełnij tabelę i sformułuj wniosek.. Badanie wpływu etanolu na białko Na szalkę Petriego z niewielką ilością białka jaja nanieś kroplę etanolu.. Zapisz nazwy sprzętu oraz użytych substancji, a następnie narysuj schemat, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. proszę o pomoc.. Są trzy probówki z wodą bromową w pierwszej znajduje się: C 15 H 31 COOH, w drugiej: C 17 H 35 COOH, a w trzeciej: C 17 H 33 COOHna podstawie schematu doświadczenia napisz obserwacje i równanie reakcji chemicznej oraz sformułuj wniosek.. Wniosek: Badana substancja wykazuje właściwości higroskopijne..

Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

2009-01-31 13:19:54 co sie stanie kiedy do mleka dodamy ocet Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek 2010-09-23 15:24:52 Na podstawie podanych obserwacji ustal tytuł doświadczenia , narysuj schemat, napisz przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty i prpdukty.Temat: Otrzymywanie wodoru 1.. Pozwól, że wyjaśnię to na przykładzie.. Na podstawie schematu doświadczenia chemicznego uzupełnij obserwacje i wniosek.. Zapisz obserwacje i podaj zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej.. Na podstawie obserwacji uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego (podaj nazwy szkła laboratoryjnego), oraz wniosek.A.. 2009-01-31 13:19:54; SYMBOLICZNY ZAPIS PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNEJ 2010-06-15 20:26:51; Napisz obserwacje i sformułuj wniosek doświadczenia.. 2010-03-10 17 .Napisz obserwacje i sformułuj wniosek doświadczenia.. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. 2011-11-24 17:12:56; Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz : utleniacz , reduktor , utlenianie i redukcje .. - zawiesina.. Obserwacje: Wartość pH Odczyn gleby pH < 7 _____ pH = 7 _____ pH > 7 _____ W wyniku badania próbki gleby płyn Helliga zabarwił się na czerwono.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwację i sformułuj wniosek..

)Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

W Australii występują bardzo duże zasoby wód A. powierzchniowych.. Mąka nie rozpuściła się w wodzie - utworzyła mieszaninę niejednorodną.. a) Narysuj schemat doświadczenia.. Wymień 3 czynniki powodujące denaturację białka.. Obserwacje: _____Wykonaj doświadczenie chemiczne zgodnie z instrukcją.. Doświadczenie 1.. Sprzęt i substancje wykorzystane w doświadczeniu chemicznym: _____ Instrukcja: Na patelnię wsyp szklankę cukru (sacharozy) i wlej szklankę wody.Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczenia.. Schemat doświadczenia: .. Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.. Obserwacje: Po kilkunastu minutach_____ _____ _____ _____.. Zbadaj palność kwasu stearynowego i oleinowego.. Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu azotowego(V), zawierającego 220 g wody oraz 30 g kwasu.. Obserwacje: Wniosek: Równianie reakcji chemicznej:Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania. ). Obserwacje: Po dodaniu roztworu dichromianu(VI) potasu i stężonego roztworu kwasuDoświadczenie 13.. Obserwacje: .Sformułowanie obserwacji na podstawie analizy schematu doświadczenia.. 2011-11-24 17:12:56 Na podstawie podanych obserwacji z doświadczenia napisz wniosek oraz równanie reakcji 2009-10-21 15:55:30 Schemat przedstawia otrzymywanie wodoru w reakcji kwasu chlorowodorowego z magnezem .Na podstawie podanych obserwacji ustal tyt\uł doświadczenia,narysuj schemat, napisz słownie przebieg reakcji,zaznacz substraty i produkty.sformułuj wniosek 2009-01-07 20:56:00 Przeczytaj opis doświadczenia.Zapisz obserwacje i sformułuj wspólny wniosek..

Na podstawie schematu doświadczenia i podanych obserwacji sformułuj wniosek.

barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na niebiesko B. jest silną trucizną C. spala się niebieskim płomieniem D. bardzo dobrze miesza się z wodą (./1 pkt) Na podstawie schematu doświadczenia chemicznego uzupełnij obserwacje i sformułuj wniosek.. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek do - Zadanie 6: To jest chemia 1.. Wniosek: W probówce 1. powstał koloid, w probówce 2.. Wykazanie obecności pary wodnej w powietrzu przy użyciu substancji higroskopijnej Uzupełnij obserwacje na podstawie podanego schematu doświadczenia i wniosku.. Umieść niewielkie ilości tych kwasów w parowniczkach, podgrzejOBSERWACJE: Ogrzewanie cukru powoduje jego topienie się i zmianę barwy z białej na żółtą Lu brunatną a w dalszym etapie - z żółtej na czarną .. Próbówki ogrzewano.Na podstawie schematu doświadczenia chemicznego, podkreśl poprawne dokończenie obserwacji i uzupełnij wniosek.. Określ typ reakcji chemicznej.. Na wewnętrznych ściankach probówki pojawiają się kropelki wody.. Do dwóch próbówek z kwasem siarkowym(VI) dodano tlenek sodu (próbówka 1.). Powstał roztwór o barwie szafirowej.. i tlenek miedzi(II) (próbówka 2.).. Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. Zadanie 34.Na podstawie podanego wniosku zapisz obserwacje do doświadczenia..

potrzebuję to na wtorek.Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

Schemat doświadczenia: W 1Na podstawie schematu doświadczenia chemicznego zapisz obserwacje i wyciągnij wnioski.. Są trzy probówki z wodą bromową w pierwszej znajduje się: C 15 H 31 COOH, w drugiej: C 17 H 35 COOH, a w trzeciej: C 17 H 33 COOHNa podstawie schematu doświadczenia chemicznego zapisz obserwacje i wyciągnij wnioski.. W zlewce 2. białko jaja utworzyło z .. Obserwacje: .. Wniosek: W probówce 2 znajduje się węglowodór nienasycony-etyn, którego obecność można wykryć za pomocą reakcji z wodą bromową, natomiast w probówce 1 znajduje sie węglowodór nasycony-etan.. Zawiesina Cu(OH)2 rozpuściła się.. b) Zapisz obserwacje.. - roztwór właściwy, w probówce 3.. Białko jaja utworzyło mętną mieszaninę.. Wniosek: Gleba ma odczyn _____.. Zbadaj palność kwasu stearynowego i oleinowego.. Umieść niewielkie ilości tych kwasów w parowniczkach, podgrzej parowniczkę wraz z jej zawartością w płomieniu palnika a następnie zapal łuczywem jejNa lekcjach zawsze tłumaczę to w najprostszy sposób - jeśli Twoja babcia / Twój 5-letni brat (niepotrzebne skreślić) jest w stanie powiedzieć coś takiego, to z pewnością jest to obserwacja, jeśli nie - taki punkt wędruje automatycznie do rubryki "wnioski".. c) Sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji chemicznej.. Poprawna odpowiedź: 1.. Zbadaj rozpuszczalność tłuszczów (oleju lub smalcu) w takich rozpuszczalnikach jak: woda, nafta, benzyna.. II Na podstawie schematu doświadczenia ustal, w której zlewce cukier rozpuści się najszybciej.. Na podstawie schematu doświadczenia zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. Obserwuj zachodzące zmiany.. Podkreśl wyrażenia tak, .. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. Uzupełnij ogólny zapis równania reakcji.. WNIOSKI: W początkowej fazie ogrzewania, przy zmianie barwy na brunatną zachodzi proces karmelizacji.Na podstawie opisu doświadczenia i obserwacji sformułuj wnioski oraz napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji.. Uzupełnij tabelę nazwami mieszanin.Zaprojektuj doświadczenie Otrzymywanie kwasu fosforowego(V)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt