Cechy charakterystyczne literatury odrodzenia

Pobierz

sielanka - utwór poetycki, przedstawiający życie ludu na tle natury, zawierający elementy realistyczne, podkreślający wdzięk prostego, wiejskiego życia; akcja sielanki jest słabo rozwinięta, przeważają opisy i piosenki (patrz: Szymon Szymonowic "Żeńcy"); sielanka to gatunek .literatura odrodzenia teatr w epoce odrodzenia sztuka i architektura renesansu wielcy twórcy renesansu nauka w epoce odrodzenia znaczenie terminów: renesans (odrodzenie), patrycjat, mecenat artystyczny, humanizm, - rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czołowych twórcówSztuka renesansu - wiadomości wstępne.. Grawitacja - 1/6 przyspieszenia na powierzchni Ziemi.. renaissance), określany też mianem Odrodzenia, to epoka w dziejach kultury, obyczajowości, idei, sztuki i nauki europejskiej, której początków należy szukać w czternastowiecznych Włoszech, skąd rozprzestrzenił się on na cały kontynent europejski, by po bujnym i jakże istotnym dla cywilizacji europejskiej rozkwicie w XV i XVI wieku, osiągnąć swój schyłek na przełomie XVI i XVII stulecia.. Cywilizacje pozaeuropejskie - pierwsi mieszkańcy Ameryki - najstarsze cywilizacje Mezoameryki - cywilizacja Majów, Azteków i Inków - cywilizacje Azji - cywilizacje Afryki - wyjaśnia znaczenie terminów: ludy półosiadłe, ludy osiadłe - wymienia trzy największe cywilizacje Ameryki..

Cechy charakterystyczne Księżyca 1.

Renesans nawiązując do myśli antycznej wskrzesił wiele dawnych .schyłek Odrodzenia przypada na lata 80.. -odchodzenie od średniowiecznych prądów umysłowych.. 2. cechy renesansu - człowiek w centrum poznania i uwagi (humanizm, antropocentryzm), nawiązywanie do dorobku antyku, sprzeciw skostniałym strukturom kościoła i scholastyce, jednak bez cech ateizmu.. Laicyzacja życia publicznego.. Promień Księżyca - 1738 km.. 2.Rycerz - rycerstwo jako grupa społeczna w renesansie nie istniała, jednak rycerze pojawiali się w ówczesnej literaturze.Cechy kultury odrodzenia: -nawrót do zainteresowania kulturą starożytnej Grecji i Rzymu.. Historia - liceum .. Odmowa przywilejów klasy wyższej, anty feudalizmu.. Zgodnie z hasłem zaczerpniętym od starożytnego twórcy Terencjusza "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce", uwaga skupiała się na człowieku i jego sprawach.Typy bohaterów literatury renesansu 1.Dworzanin - Baltazar Castiglione w swoim utworze pt. Dworzanin opowiada jak miał wyglądać i zachowywać się szesnastowieczny dworzanin.. Przeważał wtedy w sztuce nurt plebejsko-mieszczański, który najsilniej wyrażał tendencje antyfeudalne, jednak humanizm i reformacja nie stanowiły już żywych idei w utworach.Przydatność 85% Cechy charakterystyczne Księżyca..

Odrodzenie wprowadza do literatury i sztuki dziecko.

-człowiek w centrum zainteresowania.. Naśladowanie natury, preferowanie naturalności we wszystkim.. Innym ważnym wzorcem osobowym epoki odrodzenia jest poeta doctus - człowiek wykształcony, mający dużą wiedzę na temat antyku (charakterystyczne dla renesansu), znający łacinę i grekę.. Reformacja i jej skutki Przyczyny reformacji Wystąpienie Marcina Lutra Reformacja i wojnę religijne w NiemczechCechy charakterystyczne *sztuka szczególnie wyrafinowana, pełna odkrywczości, nowych studiów nad człowiekiem, naturą, urodą życia *obok dzieł, które zajmowały się szeroko pojętą problematyką religijną, pojawiła się sztuka świecka *twórcy epoki byli ludźmi wszechstronnymi pod względem wykształcenia i swych dokonań Mecenat-opieka nad wybitnymi artystami, wspierając ich rozwój i kupując ich dzieła.Z drugiej strony - tak życzliwa dla piękna ciała kobiety epoka okazała się okrutna dla wizerunku kobiety starej.. Wyniesienie człowieka, głównie humanistyczny światopogląd.. Literatura Młodzieżowa nie daje wzorców przekroczenia siebie, walki ze starzeniem się, niechętnego przejmowania .literatury - wymienia cechy charakterystyczne architektury renesansu - wyjaśnia, dlaczego wybitnych przedstawicieli epoki nazywano ludźmi renesansu - omawia osiągnięcia nauki w epoce odrodzenia 6..

Wybierz jedno dzieło renesansowe, opisz je i uzasadnij że ma ona cechy typowe dla sztuki odrodzenia - "Dawid" Michała - Pytania i odpowiedzi - Historia.

Masa Księżyca - 1,2% masy Ziemi.. Odległość od środka Ziemi wynosi 384402 km.. -nowoczesna pobożność.Gatunki literackie epoki renesansu LIRYKA - Fraszka (J. Kochanowski: "Na lipę", "Na zdrowie"< "Na dom w Czarnolesie"), - Poemat satyrowy ("Satyr albo dziki mąż"), - Pieśń (J. Kochanowski: "Wieczna sromota", "Czego chcesz od nas' Panie), - Elegia (Klemens Janicki: "O sobie samym do potomności"), - Psalm (J. Kochanowski - tłumacz psalmów biblijnych - "Psałterz Dawidowy"), - Sonet (Mikołaj Sęp Szarzyński: "O wojnie naszej.. "), - Tren (J .Gatunki literackie charakterystyczne dla odrodzenia.. Ciekawość świata i ludzi.literatura odrodzenia teatr w epoce odrodzenia sztuka i architektura renesansu wielcy twórcy renesansu nauka w epoce odrodzenia znaczenie terminów: renesans (odrodzenie), patrycjat, mecenat artystyczny, humanizm, - rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czołowych twórców iCharakterystyczne cechy renesansu.. Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Rejestracja.. Literatura kpi z jej brzydoty i przypisuje oblicze czarownicy.. W literaturze parenetycznej epoki odrodzenia obecny był również, między innymi, wzorzec osobowy patrioty.Wśród głównych nurtów renesansowej literatury wyróżnia się literaturę miłosną oraz nurt plebejski i uczony..

- wymienia i opisuje cechy charakterystyczne odrodzenia - omawia cechy charakterystyczne piśmiennictwa epoki renesansuOdrodzenie rozszerzyło się na całą Europę w XV i XVI wieku.

Wpływy te dotyczyły głównie architektury.- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu - stosuje pojęcie makiawelizm - identyfikuje postacie Francesca Petrarki, Dantego Alighieri, Giovanniego Boccaccia, Donato Bramante, Albrechta- wymienia cechy charakterystyczne odrodzenia - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury - stosuje pojęcia mecenat artystyczny, makiawelizm, utopia, monarchia absolutna, człowiek renesansu - identyfikuje postacie Erazma z Rotterdamu,odrodzenia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika, Galileusza - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury.. Historia Czasy nowożytne Przemiany kultury ODRODZENIE Słowo renesans, inna nazwa epoki odrodzenia wzięła się od włoskiego Rinascimento, i oznaczało przywrócenie do życia cywilizacji, którą uśpili barbarzyńcy niszcząc cesarstwo rzymskie.- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu - stosuje pojęcie makiawelizm - identyfikuje postacie Francesca Petrarki, Dantego Alighieri, Giovanniego Boccaccia, Donato Bramante,EUROPA I ŚWIAT W EPOCE ODRODZENIA 1.. -podstawową ideą filozoficzną-humanizm.. Obieg Księżyca wokół planety jest równy 27,3 dni.Odrodzenie- inaczej renesans, to okres w kulturze i sztuce europejskiej XV i XVI wieku, nawiązujący do wzorców kultury antycznej, Humanizm-pogląd powstały w epoce odrodzenia, stawiający w centrum zainteresowania człowieka.. Ludzie renesansu zaniedbali scholastycyzm i prawo (jako jego różnorodność).- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga, Niccola Machiavellego, Jeana Bodina, Thomasa More'a - przedstawia wpływ idei humanizmu nacharakterystyczne odrodzenia adaptacja antyku humanizmu -przedstawia myśl opisuje rozwój - wyjaśnia, jaką rolę polityczną odrodzenia architektury renesansu odegrał wynalazek -omawia cechy omawia przemiany w Gutenberga dla charakterystyczne malarstwie i rzeźbie upowszechnienia literatury renesansu renesansu literatury -wymienia cechy omawia osiągnięciaodrodzenia postacie: Jana Gutenberga, Williama Szekspira, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika, Galileusza - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury.. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. XVI w. aż do lat 40.. XVII wieku.. Boccaccio, Francesca Petrarki, Rafaela Santi - wymienia i opisuje cechyCechy architektury odrodzenia znalazły swój szczególny wyraz w starannym zaprojektowaniu całego miasta - Zamościa.. Wraz z literaturą rozwijał się również teatr, który także czerpał z .Renesans (fr.. -rozwój języków narodowych.. Naturalny satelita Ziemi.. Logowanie.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Nowa wizja starożytności, skupienie się na tym kierunku.. Nasz Jan Kochanowski, który poświęca Urszulce Treny, nie jest jedyny.. Książki Q&A Premium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt