Opisz zasadę działania stabilizatora napięcia w układzie wtórnika emiterowego

Pobierz

Zasadę działania układu ilustruje rysunek.W niniejszym ćwiczeniu zostaną zbadane cztery układy stabilizatorów: 1. układ podstawowy stabilizatora z diodą Zenera i rezystorem ( stabilizator 1), 2. stabilizator z diodą Zenera oraz z ujemnym sprzężeniem zwrotnym ( stabilizator 2), 3. stabilizator z układem scalonym TL431 jako źródłem napięcia odniesienia (stabilizator 3) 4.Układ stabilizatora I= 0,2A R= U/I = 5V/0,2A= 25 Zasada działania Jeżeli nie wymaga się wysokiej jakości stabilizacji, rezygnuje się z zastosowania wzmacniacza w pętli sprzężenia zwrotnego, a napięcie referencyjne doprowadza się bezpośrednio do bazy tranzystora sterującego.. wyjściowego Identyczną zależność otrzymamy dla układu równoległego.. Napięcie wyjściowe w układzie OE jest odwrócone w fazie o 180° w stosunku do napięcia wejściowego.Gdy zmienimy napięcie w punkcie A o 0,5V w stronę napięć ujemnych, na-pięcie na RE zwiększy się.. Na emiterze T1 jest 15V, więc T1 nie przewodzi.Na przykład, przy-sowanego dotąd pojęcia AUs (tę powszechnie puśćmy, że w rozważanym ostatnio układzie napięcie wejściowe zmienia się w zakresie od 15 do 20 V i że zastosowaliśmy diodę typu 1N4733 (dioda o napięciu znamionowym 5,1 V i mak-symalnej mocy strat 1 W), aby uzyskać stałe napięcie wyjściowe o wartości 5,1 V .Z ad an ie 1.14 W układzie parametrycznego stabilizatora napięcia jak na rysunku 1.14.1 z diodą Zcncra o charakterystyce podanej na rysunku 1.14.2 nałeży: 1. obliczyć zmianę napięcia wyjściowego U wy odpowiadającą zmianie napięcia wejściowego o I V dla stabilizatora nieobciążonego (klucz K otwarty); 2. obliczyć zmianę napięcia .Gdyby chodziło o słuchanie muzyki z radia, można by było próbować zakłócić odbiór, choćby umieszczając jak najbliżej anteny radia prościutki nadajnik niemodulowanej fali nośnej odpowiedniej częstotliwości (to może nawet byłoby na granicy prawa z uwagi na znikomą moc takiego nadajnika).Rye..

W przypadku stabilizatora równoległego działanie układu jest następujące.

Sytuację w układzie pokazuje ry-sunek 2b. w tym VAT 5% Przewodnik: anteny samochodowe CB Icom IC-9100 Lafayette Venus Rohde & Schwarz w Warszawie Polski trucker w USA .. Wzrośnie też prąd IE, a tym samym IC i napięcie wyj-ściowe.. Na razie wmontowałem opornik 68om, bo słuchawki mają 60 om i ustawiłem napięcie na tym oporniku, czyli na emiterze,.Narysować schemat elektryczny wtórnika emiterowego, podać jego własności, wzory itp; Czym jest sumator, narysować jego schemat, opisać (coś w tym stylu) Scharakteryzować klasy A i B tranzystorowego wzmacniacza mocy, charakterystyki (chyba coś w ten deseń, jeśli źle zapamiętałem to poprawcie).Zasada działania wyłącznika czasowego pod 230v S1 jest otwarty: mostek na wejściu prostuje napięcie sieciowe, przez R10 i D1 doprowadzany jest prąd do dwóch gałęzi z rezystorami.. Na bazie T1 jest ok 18V (napięcie ustala dioda zenera)..

I właśnie nie wiem jaką przyjąć wartość rezystora w emiterze tego wtórnika.

Schemat prostego układu ze stabilistorem przedstawiono na slajdzie.. 1.Schemat blokowy D dwustanowego regulatora temperatury z korekcję 1- człon pomiarowy składający się z; czujnika temperatury-termopary t, wzmacniacza róż­ nicowego WR, układu sterowanego napięcia odniesienia N0, 2- człon sterujący składający się zi przerzutnika Schmitta PS, tranzystora T, układu RC, wtórnika emiterowego WE, 3- człon wykonawczy 9-kładajęcy eię z: g .po utworzeniu takiej warstwy przepływ nośników większościowych zostaje zahamowany, gdyż ładunek przestrzenny dodatni po stronie n będzie hamował dalszy dopływ nośników (dziur) dodatnich z obszaru p do n oraz ładunek ujemny po stronie p będzie hamował dalszy dopływ nośników (elektronów) ujemnych z obszaru n do p. tworzy się pole elektryczne …Tranzystor pracujący w układzie OE charakteryzuje się: • dużym wzmocnieniem prądowym ( β = I C I B ), • dużym wzmocnieniem napięciowym, • dużym wzmocnieniem mocy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt