Zasady dobrej komunikacji prezentacja

Pobierz

Aplikacja Power Point oferuje wiele rodzai animowania swoich slajdów.. 28.Przy odrobinie dobrej woli, cierpliwości i otwartości mogą porozumieć się nawet ci, którzy zdawałoby się, że mówią innymi językami.. Proszę chwilę poczekać.. W innym przypadku teksty w prezentacji mogą wyświetlać się nieprawidłowo.. Alicja Skibińska .. unikania konfliktów, a także zwiększania skuteczności stosowanej przez siebie perswazji.. Interpretuje poprzez pryzmat posiadanych informacji, wiedzy, swoich wartości i przekonań oraz przeżytych doświadczeń.Zasady prowadzenia dobrej prezentacji Planowanie wystąpienia Przygotowanie techniczne Prowadzenie prezentacji i mowa ciała .. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy słów (ok. 7%), ale też poprzez ton głosu (ok. 38%) i mowę ciała (ok. 55%), czyli przez mimikę, kontakt wzrokowy, postawę, gestykulację, wygląd, ubiór.. W przypadku prezentacji wysyłanej do innych - upewnij się, że czcionka użyta do prezentacji jest systemowa.. Patrick Lencioni, guru zarządzania, zauważył, że wiele organizacji pieczołowicie planuje, jak zaangażować klientów, partnerów biznesowych, lokalną społeczność, inwestorów, media .Komunikacja jest jedną z podstawowych i najważniejszych kompetencji osobistych.. 3. każdy mia prawo do swojego zdania, do swoich preferencji.Zasady komunikacji w miejscu pracy Projekt "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sesja III -Zasady komunikacji w miejscu pracy Podstawowe prawdy o komunikacji Style komunikacji interpersonalnejZasady prezentacji - odpowiednia komunikacja Kiedy już wejdziesz na salę i zrobisz dobre pierwsze wrażenie, przychodzi pora na przejście do meritum - czyli prezentacji..

Kontrolowanie przebiegu komunikacji.

To co szczególnie rzuciło mi się w oczy, to: zachęta do odejścia od tradycyjnego formatu (czyli PowerPoint) oraz robienie slajdów z wykorzystaniem obrazów i .PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 1.. 2.Zasady skutecznej komunikacji Jasno ść komunikatu - uużywanie prostego zrozumiałego słownictwa, Zwi ęzło ść komunikatu - skracanie skracanie zb ędnych, długich wypowiedzi Empatia - umiejumiej ętno ści wczucia si ę w rol ę naszego rozmówcy, jego nastawienia i oczekiwa ń co do formy i zawarto ści wysyłanych wzajemnie komunikatówKomunikacja interpersonalna: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel.. Mechanizm ten pozwoli nam na dokonanie ewentualnej korekty - doprecyzowanie, uzupełnienie.. Aby osiągnąć zrozumienie, musisz przede wszystkim uważnie słuchać tego, co mówi do Ciebie druga osoba.. (bez podania czasu) "Nie" - na początku zdania.. W tym miejscu najważniejsza będzie skuteczna komunikacja - to dzięki niej można bowiem efektywnie dotrzeć do słuchaczy albo - zanudzić ich na śmierć.Komunikacja wewnętrzna to klucz do efektywnego działania przedsiębiorstwa.. Dlatego pierwszą zasadą jest wyrzucenie ze slajdów wszystkich dłuższych tekstów.. Każdy z nas interpretuje na swój własny sposób nawet pojedynczy symbol, słowo, wyrażenie, obraz, dźwięk czy gest..

Zasada nr 6 - nie zapominaj o komunikacji niewerbalnej26.

Ponadto tekst odciągnie uwagę od tego co mówisz.. Komunikacja interpersonalna jest nieunikniona.. Jednym z mitów dotyczących komunikacji interpersonalnej jest .Zasady dobrej prezentacji mówią jasno - dostosuj liczbę slajdów do czasu jaki masz na zaprezentowanie materiału.. Osoby z dalszych rzędów nie będą mogły tekstu i tak odczytać.. Będą to bowiem elementy, które pozwolą nam stwierdzić, czy zostaliśmy odpowiednio zrozumiani, zgodnie z pierwotnym założeniem.. Podsumowując: w tym wypadku liczy się zdrowy rozsądek i chwila refleksji nad tym co przygotowaliśmy - postaw przede wszystkim na jakość, a nie na ilość.Dobra prezentacja służy do tego, aby zobrazować to, o czym mówisz i przekazać to, czego nie można łatwo przekazać słowami.. Zresztą, pewnie niejeden z nas doświadczył tego za granicą, dogadując się z kimś, kto nie mówił w naszym języku - właśnie dzięki otwartości i chęci porozumienia się.Kiedy do przekazania masz ważne informacje, bez dobrej oprawy ryzykujesz, że prezentacja nie wywoła oczekiwanego efektu.Niestety, oprócz ciekawych treści, liczy się także forma podania.. Zasada nr 3: warto asertywnie formułować komunikaty - z pozycji "ja".Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej..

Poznaj sposoby na usprawnienie komunikacji w firmie..

Komunikacja niewerbalna wzmacnia przekaz słowny pomaga dotrzećdo publiczności ilustruje, ubarwia, wyjaśnia niekoniecznie bawiDrugą ważną sprawą jest określenie i dobra znajomość celu autoprezentacji - zdecydowanie lepsze wrażenie robi ten, kto wie, o czym mówi.. Nigdy nie zanudzaj taką prezentacją.. W tym właśnie tkwi problem z naszą komunikacją.. Osoba, która mówi bardzo dużo, ale w wypowiedź wrzuca wiele zbędnych informacji, często irytuje rozmówcę.. Po pierwsze pracownicy!. Z jednej strony, w jakimś celu zostały te narzędzia stworzone, z drugiej jest to zbędny dodatek, jeśli Twoja prezentacja zawiera choćby dwie z wyżej wymienionych zasad dobrej prezentacji.Treść i materiały audiowizualne są zupełnie wystarczające przy zachowaniu .To niemożliwe.. Dla analityków szczególnie ważny jest aspekt wizualizacji danych: to one stanowią największe wyzwanie w każdej prezentacji.Zasady dobrej prezentacji - co można znaleźć w sieci ne ten temat Przed napisaniem tego wpisu sprawdzałam, co można znaleźć w sieci na temat robienia dobrych prezentacji..

7 zasad dobrej komunikacji interpersonalnej Data publikacji: 21/09/2016.

* Zasady budowania informacji zwrotnych Zasada nr 1: należy mówić w sposób opisowy bez osądów!. Dowiedz się, jak mówić, żeby cię rozumiano.. Twórz prezentację z jedną, jasną i czytelną tezą, którą powtórzysz w ciągu całej prezentacji co najmniej 3 razy.. Wpływa na to, jak jesteś rozumiana oraz postrzegana, a to z kolei przekłada się na jakość relacji, które łączą Cię z innymi ludźmi.Mistrzowska prezentacja - sztuka storytellingu, komunikacji wizualnej i projektowania graficznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi metodami projektowania prezentacji od fazy konceptualnej, poprzez przygotowanie czytelnej struktury, aż do technicznego opracowania poszczególnych slajdów.Najprostsze zasady skutecznej komunikacji!. Mówi wprost.. Błędy komunikacyjne są niestety bardzo powszechnym zjawiskiem .ISTOTA KOMUNIKACJI INTERPRETACJA.. Komunikacja między ludźmi jest niezbędna dla funkcjonowania rozmaitych organizacji, jak i również całego społeczeństwa.. Nawet najbardziej wartościowy merytorycznie slajd nie zrobi odpowiedniego wrażenia jeśli będzie zaaranżowany nieestetycznie i bez pomysłu.Zasada 5.. Każde nasze zachowanie to komunikat wysłany doJak rozmawiać z szefem - dobra komunikacja pracownika i jego szefa 2019-09-06 Nawet dziś można spotkać firmy, w których obowiązują proste i stare jak świat zasady zarządzania: po pierwsze - szef ma zawsze rację, po drugie - jeśli zdarzyłoby się, że szef nie ma racji, patrz punkt pierwszy.1.Do każdej osoby należy odnosić się, jak do niepowtarzalnej i wartościowej jednostki 2.każda osoba w rodzinie powinna być zdolna do wyrażania spójnie, dokładnie i jasno tego co widzi, słyszy, czuje i myśli o sobie i innych w ich obecności.. Dobre, aktywne słuchanie wiąże się z okazywaniem rozmówcy zainteresowania i zrozumienia.KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warunki dobrej komunikacji interpersonalnej: - dobra wola nadawcy i odbiorcydobra wola nadawcy i odbiorcy - właściwe nastawienieciwe nastawienie, - odpowiedni czas - bez po śpiechu, - odpowiednie okoliczno ści - miejsce, czynniki zewnętrzne (cisza, ciepło, przytulnie, właściwa odlegciwa odległość),Zasada nr 3 - Unikaj animacji z Power Pointa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt