Choroby genetyczne prezentacja power point

Pobierz

Statystyki te zwiększają się wraz z wiekiem matki, osiągając współczynnik nawet jednego na 50. noworodków u kobiet po 40. roku życia.To grupa różnych zaburzeń charakteryzujących się podobieństwem objawów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych - wśród których obniżony nastrój to tylko jedna ze składowych choroby.. kropelkową.. Title: Prezentacja programu PowerPoint Author: Józek Created Date: 5/25/2019 4:23:17 PM .Uwarunkowania genetyczne .. Fenylotekonuria - to choroba, która występuje tylko u homozygot recesywnych.. Z niektórymi chorobami genetycznymi medycyna sobie radzi, ale wobec większości wciąż pozostaje bezradna.. choroby genetyczne dziedziczące się.To drugie jest tylko objawem innej choroby, np. problemów z nerkami, chorób tarczycy, zaburzeń metabolicznych i hormonalnych.. Nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, może doprowadzić do zatrucia nikotyną.. CHOROBY JEDNOGENOWE - spowodowane mutacjami w obrębie pojedynczych genów.. określenie"droga.. Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się najczęściej przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.. Są to powszechnie występujące choroby, wywołane lub rozprzestrzeniające się na skutek cywilizacyjnego rozwoju ludzkości Główne przyczyny brak ruchu fizycznego i prowadzenie siedzącego trybu pracy i życia, Do1868 (1871) - Friedrich Miescher - nukleina (białko + inna nieznana substancja) 1889 - Richard Altmann - oddzielenie białka i kw. nukleinowego do 1929 - Phoebus Levene - ustalenie składu chemicznego kw. nukleinowych lata - Fred Griffin, Oswald Avery - prace fizjologiczne na bakteriach: DNA jako czynnik transformujący 1953 - J. Watson, F. Crick - podwójna .ZESPÓŁ DOWNA Zespół Downa jest to choroba genetyczna, charakteryzująca się licznymi anomaliami rozwojowymi i wadami wielonarządowymi..

choroby genetyczne niedziedziczące się oraz.

Prezentacja programu PowerPoint Author: Anna Gołda Created Date: 11/10/2014 6:32:19 AM .choroby cywilizacyjne -sĄ to choroby spowodowane rozwojem cywilizacji.. Występują dwa typy: Zespół Morquio typu A (mutacja genu GALNS- cięższy przebieg choroby) Zespół Morquio typu B (mutacja genu GLB1-łagodniejszy przebieg kliniczny) Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić miedzy 1. a 3. rokiem życia.Zespół Klinefeltera -Choroba genetyczna spowodowana obecnością dodatkowego chromosomu X (lub większej ilości dodatkowych chromosomów X) w komórkach organizmu męŜczyzny (np. genotyp 47,XXY lub 48, XXXY).. Wyjaśnij, co oznacza .. Przykładowe skutki: niedorozwój umysłowy, niezrośnięty otwór międzyprzedsionkowy w sercu, wnętrostwo, szczelina w tęczówce, rozszczep wargi (tzw. zajęcze usta)..

Choroby genetyczne.

Ta choroba genetyczna wywołana jest przez dodatkową kopię genu (trisomię) w 21. parze chromosomów.. WszystkichPrzyczyny: - genetyczne, - Wrodzona toksoplazmoza - Wiek ojca 40+ - Urazy okołoporodowe - Uszkodzenia centralnego układu nerwowego - Dziecięce porażenie mózgowe Autyzm jest chorobą nieuleczalną.. Nadciśnienie pierwotne występuje u ok. 90% chorych i wynika głównie z obciążenia genetycznego, na które nakłada się nasz styl życia: stosowanie używek, brak ruchu oraz stres.. W ramach seminarium "Retina Week" jednym z wykładowców był Pan Profesor Maciej Krawczyński, wybitny specjalista genetyk i okulista jednocześnie.. Ok. 0,02% dzieci rodzi się z tą chorobą.. droga kropelkowa oznacza, że choroba przenosi się z człowieka na człowieka wraz z wydzielinami dróg oddechowych (kaszel, kichanie) Profilaktyka przeciwgrypowa obejmuje m.in. coroczne szczepienia ochronne.Zadania rodzica Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi w odpowiedzi na list z MZ, z MEN oraz informacjami zawartymi w broszurze dla nauczycieli "One są wśród nas" rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty: Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint .Choroby genetyczne są rzadkością, to jednak w skali światowej dotyczą milionów ludzi..

7.podłoże genetyczne.

Takie dzieci najczęściej umierają w pierwszym roku życia, jedynie kilka .Choroba Morquio Przyczyną choroby jest autosomalna recesywna mutacja genetyczna.. Udostępniaj je innym osobom i współpracuj nad nimi jednocześnie.Prezentacja o chorobach genetycznych Choroby genetyczne Powyżej znajduje się prezentacja dotycząca chorób genetyczny, przeczytaj ją uważnie, najważniejsze informacje zanotuj w zeszycie.. Jednak mimo zidentyfikowania wielu czynników zwiększających ryzyko wystąpienia autyzmu, jego przyczyna nie została dotąd w pełni poznana.. Pamiętaj, że Dokładne obejrzenie prezentacji jest niezbędne do zdania testu, który zaraz będziesz rozwiązywał.Zespół Downa.. Przedstawiamy Państwu prezentację, którą wygłosił w czasie spotkania w Polskim Związku Niewidomych 25.09.2014 r.Współpracuj bezpłatnie za pomocą wersji online programu Microsoft PowerPoint.. Zapisuj prezentacje w usłudze OneDrive.. Przyczyny: czynniki genetyczne, niewłaściwe odżywianie, niezdrowy tryb życia-brak ruchu, tempo życia, stresy i inne uwarunkowania psychiczne i społeczne.Prezentacja programu PowerPoint Korzyści wynikające z reakcji na stres Stres jest potrzebny Distres - konsekwencje dla organizmu Distres - konsekwencje Distres konsekwencje Stres - zwiększa zapadalność na Choroby związane ze stresem Jednostki chorobowe ściśle związane ze stresem Zaburzenia psychiczne, które stres może .Jest to choroba o wysokiej zakaźności, szerząca ..

Początek choroby/diagnoza zazwyczaj po 40 roku życia Cele leczenia: ...

prezentacja programu powerpointChoroby metaboliczne .. leczenie Fruktozemia Glikogenozy Prezentacja programu PowerPoint Glikogenozy Glikogenozy - diagnostyka Prezentacja programu PowerPoint Zaburzenia metabolizmu aminokwasów Fenyloketonuria (OMIM 261600) (PKU) Prezentacja programu PowerPoint Genetyka Reakcja hydroksylacji l-fenyloalaniny do tyrozyny Rozpoznanie Leczenie .Rekombinanty powstają w wyniku crossing over Liczenie rekombinantów pozwala na stworzenie mapy genetycznej Niektóre cechy i choroby człowieka są dziedziczone zgodnie z zasadami genetyki mendlowskiej * * * .. New Roman Symbol Projekt domyślny Adobe Photoshop Image Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja .Choroba powstająca wskutek nadużywania alkoholu.. Trisomia 13. pary chromosomów.. Na zespół Downa zapada średnio jedno dziecko na około tysiąc urodzeń.. Prezentacja programu PowerPoint•Przewidywanie (predykcja) przebiegu choroby - ocena ryzyka progresji choroby, ocena wrażliwości na leki Cele diagnostyki molekularnej Przykład - surowiczy rak jajnika Low Grade - 5%, 5-letnie przeżycie -85%, 10-letnie -50% High Grade - 95%, 5-letnie przeżycie 20 %Poradnictwo genetyczne - prezentacja prof. Macieja Krawczyńskiego.. W wyniku połączenia nieprawidłowej komórki jajowej z prawidłowym plemnikiem powstaje nieprawidłowa zygota posiadająca 47 chromosomów zamiast 46.Cukrzyca łacińska nazwa: Diabetes mellitus, ma związek z metabolizmem organizmu - to choroba związana z odżywianiem, trawieniem i tym, jak organizm przetwarza żywność Jest to choroba rozwijająca się u dzieci, młodzieży lub młodych osób dorosłych, a jej objawy pojawiają się bardzo wcześnie.BartoszMówi o lekach.. Organizm chorego nie produkuje .Choroby cywilizacyjne Choroby cywilizacyjne Czym są choroby cywilizacyjne?. Cukrzyce typu MODY 1….9 Dominuj ące mutacje heterozygotyczne w obr ębie gen ów Osoby cierpiące na zespół Klinefelterasą najczęściej bezpłodne w wyniku nieprawidłowego rozwoju jąder.Choroby genetyczne w neurologii ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt