Jak wypełnić sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar

Pobierz

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar: Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej:Organizator zbiórki będzie obowiązany sporządzić i doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej (przeprowadzanej) zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.. Objaśnienia: Wypełnić należy tylko białe pola.sprawozdania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok.. Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok.. Napisane przez Monika Gasińska wielkość czcionki Zmniejsz czcionk ę Powiększ .Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeń kart powołania w trybie akcji kurierskiej: Opis: Dz.U.. 2012, poz. 41 (załącznik 5) ..

SSRO Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

W przypadku zbiórek długoterminowych komitet społeczny rozlicza się w cyklu rocznym, a następnie składa sprawozdanie końcowe.Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar w 2018 roku Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; Wypełnić należy tylko białe pola; W polach wyboru należy wstawić znak X; We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-) Przewidywany czas wypełnienia formularza:Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar; 2022/218/OR: Możesz pomóc: Zbiórka na pomoc domom dziecka: Realizowana: 256 dni do złożenia: 378 dni do złożenia: 2022/517/KS: KOMITET SPOŁECZNY SERCEM DLA WIKI Z KĘTRZYNA: SERCEM DLA WIKI Z KĘTRZYNA: Planowana: 39 dni do złożenia: 404 dni do złożenia: 2022/515/KSSprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok Sprawozdanie końcowe ☒ Sprawozdanie częściowe ☐ Okres sprawozdawczy Od 2016­01­20 do 2016­06­30Numer zbiórki (Należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu) Data wpływu sprawozdania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar..

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Wymienione sprawozdania składa się, podobnie jak zgłoszenie, w formie elektronicznej lub papierowej.Z kolei sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar organizator zbiórki obowiązany jest sporządzić (zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 3 oraz nr 4) i doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych.Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art.Zgodnie z nową regulacją, po przeprowadzeniu zbiórki jej organizator w terminie określonym szczegółowo przez Ustawę jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej zawierające wartość i rodzaj zebranych ofiar oraz sprawozdanie ze sposobu ich rozdysponowania.Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art.2..

piątek, 19 maj 2017 10:40 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (wzór).

Praca.. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać: 1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku OSP, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu .Sprawozdanie Ze Sposobu Rozdysponowania 2015/1911/or - ID:5dfe79ff7f531.. Sprawozdania zamieszczane będą na portalu zbiórek publicznych.. ü Wypełnić należy tylko białe pola.Zgłoszenie zbiórki publicznej (zarząd jednoosobowy, dwuosobowy, komitet społeczny), sprawozdanie ze zbiórki, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.e-Sprawozdania Finansowe Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć Informacje podstawowe, pliki i aplikacje do pobrania, kontaktSprawozdania BDO - przykład wytwórca odpadów.W formularzu zgłoszenia wstawia się wtedy w polu data zakończenia pojedynczy znak "-" (myślnik).. .Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok Sprawozdanie końcowe ☒ Sprawozdanie częściowe ☐ Okres sprawozdawczy Od 2021-10-21 do 2021-12-31 Nazwa zbiórki Gramy z Magdą I.. W polach wyboru należy wstawić znak X.sprawozdania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok..

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (RTF) rtf ・182.8 kB.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami.. ü Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami.. Po zakończeniu zbiórki należy sporządzić "sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej", a po wydaniu zebranych środków także "sprawozdanie z rozdysponowania ofiar".2) ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.. Do wypełnienia na stronie.. Informacja o zgłoszeniu zbiórki .sprawozdania Numer zbiórki (naležy wypefnié zgodnie z numerem nadanym przy zgloszeniu) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2014/1280/OR Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar Formularz wypelnia sie dla zbiórek jut ptzeprowadzonych, jak równieŽ dla tych, 1

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt