Urzędowa interpretacja prawa podatkowego

Pobierz

W jednym z najnowszych orzeczeń wojewódzki sąd administracyjny zdecydował, iż należy ją pojmować w sposób szeroki.Praca stanowi analizę funkcjonujących instytucji urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego jako instrumentu ochrony praw podatnika oraz przedstawia postulaty na przyszłość w odniesieniu do budowy nowego systemu wydawania tych instytucji.. Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.. Istotą interpretacji jest dostarczenie wiedzy o urzędowym sposobie rozumienia (interpretowania) przepisów prawa podatkowego oraz ochrona praw podatników przed arbitralnymi rozstrzygnięciami organów podatkowych.. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).. Opis działania formularza.. W jednym z najnowszych orzeczeń wojewódzki sąd administracyjny zdecydował, iż należy ją pojmować w sposób szeroki.14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 2020 rok Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Burmistrza Miasta Jarosławia Interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2017 r. Anonimizacja dokumentów na podstawie art. 14i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.1 Paweł Żydowo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Autoreferat rozprawy doktorskiej Instytucja urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego jako instrument ochrony praw podatnika Promotor: prof. dr hab. Hanna LITWIŃCZUK 1..

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni podatnika, który się do niej zastosował.

Zakres tej ochrony bywa jednak często przedmiotem sporów z fiskusem.. Po ośmiu latach obowiązywania współczesnej wersji przepisów regulujących wydawanie indywidualnych interpretacji urzędowych przepisów prawa podatkowego nasuwa się tylko jeden wniosek: istniejący stan rzeczy jest wynaturzeniem, wręcz patologią i musi być natychmiast zmieniony.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Nie ma alternatywy dla urzędowej interpretacji przepisów podatkowych.. Prawo.pl.. STARTOparte na autorskiej analizie obowiązującego prawa, wybranego orzecznictwa i piśmiennictwa Urzędowe interpretacje prawa podatkowego stanowią wprowadzenie w problematykę interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez organy podatkowe.. Jednak:Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 806 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 27.02.2017Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych..

zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, wyjaśniam co następuje.

Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia.Projektowana regulacja urzędowych interpretacji prawa podatkowego opiera się na dotychczasowych konstrukcjach prawnych (nie ma rewolucji), które próbuje poprawić, a do tego dorzuca kilka .Interpretacje podatkowe spełniają dwie podstawowe funkcje, którymi są: Funkcja informacyjna - interpretacje wskazują, jaki przepis prawa podatkowego ma zastosowanie w danej sytuacji;; Funkcja gwarancyjna - gwarantują wnioskodawcy, że zastosowanie się do treści interpretacji nie będzie powodowało negatywnych skutków.. Hipotetycznie taką alternatywą mogłyby być interpretacje prawa podatkowego sporządzane przez autoryzowanych doradców podatkowych, ale współcześnie, w Polsce, w istniejącej kulturze prawnej, jest to raczej opowieść z innej planety ‒ mówi prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.Ryszard Mastalski Urzędowa interpretacja prawa podatkowego po 1 lipca 2007 roku Nowe przepisy dotyczące urzędowej interpretacji prawa podatkowego są znacznie lepsze od dzisiejszych, tak ze względu na ich jasność i precyzję, jak i systemowe ujęcie skomplikowanych zagadnień związanych z tą interpretacją - uważa profesor prawaOrdynacja podatkowa, jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.Definicja Urzędowe interpretacje przepisów podatkowych i inne pojęcia: Czym jest Sporu Przedmiotu Wartość Definicja zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana stawka pieniężna stanowi wartość ; Czym jest Eksploatacji Pola Definicja twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na ; Czym jest Mieszkaniowe Spółdzielnie Definicja grudnia .Odpowiedź na pytanie zadane w tytule tylko pozornie jest prosta: interpretacją jest ustalenie prawnej treści konkretnego przepisu prawa podatkowego, czyli zrozumienie jego normatywnego znaczenia..

; Przy tej okazji warto też wspomnieć, że w odniesieniu do ...Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku.

Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego.Indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni podatnika, który się do niej zastosował.. Zakres tej ochrony bywa jednak często przedmiotem sporów z fiskusem.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Urzędowe interpretacje podatkowe - wynaturzona koncepcja, z którą czas skończyć.. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa, w tym zwłaszcza podatkowego, nie zawsze zawierają treści normatywne, czyli nakazy, zakazy lub uprawnienia adresowane do kogokolwiek.Wykładnia urzędowa nie może być bowiem podstawą decyzji podatkowych wobec obywateli i innych podmiotów prawa..

Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego.

Piątek, 09 października 2020r.. W zależności od podmiotw dokonujących owych .Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Oprócz og.STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2016 • NR 1 (13) ISSN 2300-3936 DOI: 10.14746/spp.2016.1.13.4 JAROSŁAW KOLA, PRZEMYSŁAW PEST Kilka uwag o responsywności prawa podatkowego na przykładzie urzędowych interpretacji prawa podatkowego Wprowadzenie Wskazuje się, że jedną z funkcji prawa powinno być osiąganie ładuWyrok z 11 maja 2004 r., K 4/03 PRZECIWDZIAŁANIE OBCHODZENIU PRAWA PODATKOWEGO (I) I URZĘDOWA INTERPRETACJA JEGO PRZEPISÓW Rodzaj postępowania: kontrola abstrakcyjna Inicjatorzy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu AdministracyjnegoInterpretacja indywidualna z dnia 16.04.2015 r. 2014 rok.. Rodzaje interpretacji W Polsce funkcjonuje podział interpretacji prawa podatkowego zgodnie z kryterium adresata, do którego są .Urzędowe interpretacje prawa podatkowego.. Wyszukiwarka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt