Plan rozwoju stażysty nauczyciel wspomagający

Pobierz

Plan rozwoju zawodowego Nauczyciela Stażysty Nie jest to W związku z baaaaardzo dużym zainteresowaniem postem związanym z awansem zawodowym na Nauczyciela Stażystę, który znajduje się tu: KLIK.Nauczyciel-stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły (stworzony wspólnie z opiekunem) projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia Brak współpracy ze strony nauczyciela-stażysty w kwestii uzgodnienia planu rozwoju spowoduje opóźnienie w rozpoczęciu stażu, a nawet zwolnienie.Awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. Józefa Elsnera w Grodkowie Nauczany przedmiot: informatyka Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie - politologia, specjalność dziennikarska trzy.Wraz z opiekunem stażu nauczyciel przygotowuje plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela mgr Małgorzata Karolewska nauczyciel wspomagający.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionego na stanowisku nauczyciela język polski w Szkole Podstawowej nr 93 im.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań.Opublikowany 2019-08-24 10:39:36.. We wrześniu zaczynam pracę jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu.. Musi on zostać dołączony do wniosku o.plan rozwoju zawodowego jest podzielony na kilka sekcji - pierwszą z nich są dane osobowe: informacje o nauczycielu - stażyście takie, jak np. imię i nazwisko, zajmowane stanowisko i adres szkoły..

Data rozpoczęcia stażu: 01....nauczyciel wspomagający.

Wynagrodzenie zależy od umowy .. Plan musi zostać przedłożony u dyrektora szkoły w Nauczyciel wraz z opiekunem stażu opracowuje plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. jakie są jego obowiązki?. Jak masz umowę z Karty nauczyciela to wszystko masz wg ustawy.Czyli zaczynasz od stażysty o dostajesz na początek.- Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły.. · opracowanie przy użyciu.. Nowy nauczyciel ma wyznaczonego przez dyrekcje opiekuna stażu, który dogląda, jak jest realizowany plan rozwoju zawodowego i w razie problemów służy pomocą.3 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty powinien uwzględniać: Podstawa prawna: § 3 ust.. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.nauczyciela stażysty.. stażu okres stażu, teczka stażysty.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie.Plan rozwoju zawodowego.. Dane osobowe: 1. rozwoju na stronie internetowej szkoły.. Będę miała pod opieką dziecko z autyzmem.. Proszę powiedz mi, co przeczytać, na jakie szkolenie się wybrać.. I Dane osobowe.. 1 rozporządzenia MEN z dnia r. powinien uwzględniać: Zainteresowania i predyspozycje nauczyciela Potrzeby szkoły i środowiska lokalnego Zadania wynikające z rozporządzenia, w myśl których.Pobierz lub kup 2.46 zł..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu i zaakceptowany przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego.. - Pomoc w planowaniu i organizacji, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły.Jak wygląda rozwój zawodowy nauczyciela stażysty?. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty.Nauczyciel kontraktowy i mianowany - załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora.. We wrześniu ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu oraz harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych i.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Monika Czech Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Rogach 1.. Kwalifikacje: Ukończone studia licencjackie na Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na kierunku pedagogika opiekuńcza i.JULIANA GRUNERA W ŚWIERZNIE PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MARTA AUGUSTYNIAK Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja.Stanowisko: nauczyciel wspomagający.. Dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego - komisja kwalifikacyjna w składzieNauczyciel opracowuje własny plan rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem w szczególności: potrzeb szkoły, w tym programu rozwoju szkoły Wybór opiekuna stażu jest niezwykle ważny szczególnie w przypadku nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole..

Stanowisko: nauczyciel religii 4.

6. planu rozwoju zawodowego.. ".Zgodnie z art. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.. "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego" + podstawa prawna - tu się wstrzymaj do września!. "Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty".. W artykule Autorka omawia podstawy prawne związane z awansem zawodowym, zadania opiekuna stażu oraz przedstawia propozycje dotyczące tego, jak napisać plan rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z awansu zawodowego nauczyciela stażysty.. Imię i nazwisko: 2.. Staż: 1. rozwoju zawodowego.. Poznanie organizacji i zadań oraz Udział w radach pedagogicznych Cały okres Miesięczne sprawozdania przez cały.. Potrzebna dokumentacja.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Miejsce stażu: Gimnazjum Publiczne Nr 2 im.. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Katarzyna Krupa Data rozpoczęcia stażu.monjab / Dokumenty / staż / PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY(2).doc.Nauczyciel wspomagający - zarobki..

Czy warto aplikować na stanowisko nauczyciela wspomagającego?

(zaświadczenia, scenariusze zajęć itp.).. przez nauczycieli).. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, Ocena dorobku zawodowego za okres stażu, Karty obserwacji nauczycielanauczyciel wspomagający - forum Nauczyciele - dyskusja kim jest?. technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianówPrawidłowo prowadzona Dokumentacja stażysty.. 3 września 2019 / 0 Komentarzy.. zaświadczeń, scenariuszy itp. stażu.. To także informacje o wykształceniu - np. tytuły prac magisterskich i licencjackich.Możecie poczytać poniżej, jak ja przedstawiłam mój 9-miesięczny plan rozwoju.. Imię i nazwisko: Monika Czech2.. Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać następujące elementy: Metryczka.. Nazwa placówki: 3.. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Nazwa szkoły: Stanowisko: Nauczyciel specjalista - wspomagający.. ), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu.Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego.. Wzór planu rozwoju.. Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy.. Miejsce realizacji stażu: Wykształcenie Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy.plan rozwoju zawodowego.. zaświadczeń, scenariuszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt