Streszczenie ustawy o samorządzie powiatowym

Pobierz

Bardzo ważną rolę w lokalnym życiu kulturalnym odgrywają organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje.. samorząd terytorialny.. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Data wydania: b.d Kategoria: Inne ISBN: 978-83-7526-504- Liczba stron: 634.. Starosta opracowuje plan operacyjny .Plik Streszczenie ustawy o samorządzie gminnym.doc na koncie użytkownika sylwunia0071 • folder Dokumenty • Data dodania: 17 paź 2012Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin.. pow.,Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,Dz.U.2020.0.920 t.j.We would like to show you a description here but the site won't allow us.Prawo samorządu terytorialnego, Streszczenie ustawy o samorządzie powiatowym - stan na 2002-07-10, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r Pobierz cały dokument prawo.samorzadu.terytorialnego.streszczenie.docKomentarz do ustawy o samorządzie powiatowym (195699) - Chmielnicki Paweł (red.) - Książka, recenzja, streszczenie Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym Chmielnicki Paweł (red.) Wydawnictwo: Wolters Kluwer Data wydania: b.d Kategoria: Inne ISBN: Liczba stron: 536.USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym..

34 Ustawa o samorządzie powiatowym (sam.

zasada samodzielności.. w Polsce w latach administracja terytorialna w Polsce w latach gmina powiat samorząd terytorialny Ustawa o Samorządzie Terytorialnym.. modele samorządu terytorialnego.. samorząd specjalny.. O ustroju gminy stanowi jej statut.Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.Chociaż ustawa o samorządzie powiatowym dopuszcza możliwość tworzenia na analogicznych zasadach związków powiatów, do końca 2001 r. żadna jednostka tego typu nie została zarejestrowana.. O ustroju p. stanowi jego statut.Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.. 2008 nr 223 poz. 1458 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Opublikowano 27th November 2015 , autor: Aleksa Lokalizacja: Warszawa, PolskaUstawa o samorządzie powiatowym..

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.

Tekst pierwotny.. Miasta na prawach powiatu,Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,Dz.U.2020.0.920 t.j.Nowy, jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone: - ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1309), - ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze .W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z .Pełna treść ustawy: Dz.U.. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, ma osobowość prawną.. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej.. GMINA - jest prawnie zorganizowanym terytorialnym związkiem osób określonym .Plik Streszczenie ustawy o samorządzie powiatowym.doc na koncie użytkownika Rogowo • folder Materiały na konkurs wiedzy o samorządzie • Data dodania: 8 mar 2012Samorządy wojewódzkie zazwyczaj odpowiadają za największe instytucje, np. opery czy filharmonie..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Ustawa o samorządzie powiatowym Podobne tematy.

poleca82% Wiedza o społeczeństwie .. istota samorządu terytorialnego.. opracowanie ustaw o samorządach.. Działalność samorządu terytorialnego.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania: 1) Kto i w jakim akcie normatywnym tworzy, łączy,.Prawo - Streszczenie ustawy o samorządzie gminnym USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.. Ocena: 0 (0 głosów)Projekt ustawy projekt _po _dp.pdf 0.30MB Uzasadnienie projektu ustawy uzasadnienie _po _dp.pdf 0.20MB Ocena skutków regulacji- OSR OSR.pdf 0.62MB Pismo do konsultacji - projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim pismo _konsultacje _projekt _ustawy _o _zmianie _ustawy _o _samorządzie _gminnym .a) ustawy z dnia z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.. pow.) .. Zmiana weszła w życie 30 maja 2001 r.Art.. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną.. Wydanie 2 praca zbiorowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt